CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT MỚI " SỬ DỤNG SÓNG CAO TẦN TRONG NỘI SOI KHỚP GỐI" VỚI GIÁO SƯ BÁC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEOUL,  HÀN QUỐC NGÀY 20/9/2012.

Đây là cơ hội được các Bác Sĩ chuyên gia hàng đầu trên thế giới phẫu thuật khớp gối. Quý vị nào có nhu cầu phẫu thuật nội soi khớp gối xin liên hệ trước ngày 20/09/2012 với Bs Chơn: 913650079